Jdi na obsah Jdi na menu
 


R81 - R90

 Pro stažení klikni na obrázek obálky


 Obsah:
 1. Velikonoce 2016
e-r71titr.jpg

 2. Ataky Satana během Božího osvobozujícího
     plánu
 
3. Aktivity v univerzu
 4. Silová centra v plášti Země
 5. Nebezpečí utkvělých představ
 6. Hardus o svém životě
 7. Jasnovidný pozemšťan
 8. Nevědomí klerici
 9. Postup při srdeční modlitbě
10. Josef z Nazaretu o nemoci
11. Vyslyšené motlitby


 Obsah:
 1. Takzvaná Nejsvětější Trojice
e-r71titr.jpg

 2. O zakalené auře
 
3. Jasnovidný pozemšťan - pokračování
 4. Zatracení neexistuje
 5. Budťe ostražití
 6. Pospěšte s očistou
 7. Síla zvyku
 8. Nevědomá novinářka
 9. Harmonie mezi lidmi a přírodou
10. Duchovní bytost Dunaje vypráví
11. O Evropské unii
12. Pozemský život Matky Marie
13. Víra je vaší oporou
14. Vyslyšené modlitby


 Obsah:
 1. Písemné záznamy učení
e-r71titr.jpg

 2. Pošlu vám posly pravdy
 
3. Pomoc lidem Země
 4. Ježíšův vzhled
 5. O bytostech pracující se životní silou
 6. Vývoj určující milost
 7. Zákon solidarity
 8. Člověk musí být stále povzbuzován
 9. Důvody trápení
10. Koupel ve vodě lásky
11. O přírodních národech a duchovních

     průvodcích
12. Měřítka duchovního vývoje
13. Návštěva z nadzemí mluví o prokletí
14. Lidská slova a řeč
15. Vyslyšené modlitby
16. Z našeho života


 Obsah:
 1. Žehnání Josefem z Nazaretu
e-r71titr.jpg

 2. Duchovní přípravy Krista před svou
    
inkarnací
 
3. Josefova poslušnost
 4. Světlo Betléma
 5. Ježíšovo dětství a mládí
 6. Vnitřní zápas dospívajícího Ježíše
 7. Zajímejte se víc o svůj budoucí domov
 8. Zlý pohled
 9. Zranitelnost o Vánocích
10. Svoboda a anarchie
11. Pozorujte se!

12. Příliš tužeb život komplikuje
13. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení


 Obsah:
 1. Hora Tábor
e-r71titr.jpg

 2. Věčné se nemůže spojit se stvořeným
 3. Hmota Ježíšova těla
 4. Jak pracovat o Velikonocích
 5. Ježíš a apoštol Petr
 6. Láska Krista k Jidášovi
 7. Kdy od Krista do člověka proudí síla
 8. Cholerický nevědomý Bruno
 9. Obklopuje nás dvojí svět
10. Stereotypy lidského myšlení
11. Pochopení Boha a současnost

12. Vizualizujte si Boží jiskru druhého
13. Čistý duchovní svět a jeho pozemské společenství

14. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení


 Obsah:
 1. Kontakt s Božími posly
e-r71titr.jpg

 2. Přednášky člověka
 3. Povolání Božích jisker do života
 4. Kdo je ten největší mezi námi?
 5. Nevědomý padlý cherubín
 6. Sešlu vám posly
 7. Dobrý pastevec shromažďuje,tmavý rozhání

 8. Vnitřní cesta k nesmrtelnosti
 9. Zákon ódové síly
10. Dá se vnímat duchovní pokrok?
11. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení

12. Ingeborg


 Obsah:
 1. Vlastnosti nutné v přicházející době
e-r71titr.jpg

 2. Mistr je jen jeden
 3. Denní analýza je nutná
 4. Můžete vnímat svého průvodce
 5. Medialita
 6. Nevědomá falešná kněžna
 7. Usilovat o duchovní hodnoty

 8. Vnější a vnitřní svoboda
 9. Zodpovědnost za to, co říkám
10. Ježíš Kristus před Pilátem
11. Nevědomý statkář a myslivec

12. Pozemská a duchovní smrt
13. Duchovní vedení
14. Zjemňování hmoty
15. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení


 


 Zpět na Úvod
R1 - R10
R11 - R20
R21 - R30

R31 - R40
R41 - R50
R51 - R60
R61 - R70
R71 - R80
R81 - R90

Další důležitá sdělení