Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 


 

 

Hledajícím předkládáme sdělení

významných

duchovních učitelů.

 


  Léčivá energie ducha
 


  Slovo úvodem

    Již léta k vám přicházíme a snažíme se prosvěcovat temnotu
lidských duší pro duchovní pravdu, která vám otvírá bránu návratu domů. Země není váš domov. Život na ní je jen krátký výdech, který vám umožňuje napravit vše nedobré a nesprávné, co jste zde ze svých minulých životů zanechali. 

U mnohých, lze říci u většiny z vás, přehlušuje vnější život a jeho hmotné návyky, nároky, požitky, nedostatečný boj proti vlastním slabostem, volání duše po změně a obratu k rozvoji hmotě nadřazeného ducha. Posloucháte naše slova a rady, ale kde zůstávají vaše předsevzetí, pevná vůle, skutky a snaha jít přímou cestou k přijímání duchovní pravdy, k poznávání podstaty, smyslu a úkolu probíhajícího života?

Jsme posly Boha a Krista. Naše slova k vám nejsou ohlasem abstraktních požadavků a iluzorních existencí, ale fundamentem největší síly univerza, lásky, kterou vám přinášíme s touhou, abyste ji přijali a nechali růst. Láska vám otevírá perspektivy všeho, po čem toužíte v životě současném i budoucím. Využijte čas, který ještě stojí před vámi. Získat znovu vše, co jste dobrovolně ztratili, není lehké a vyžaduje dlouhý boj. Jeho vítězství leží ve vůli každého z vás. Váš vnitřní, současný stav, bez ohledu na jeho vývojovou výšku, je sumou vaší minulosti, působícím exponentem přítomnosti, budoucnosti a věčnosti.

Jestliže ve vás probudí moje slova snahu o objektivní poznání sebe sama, přestanete obviňovat Boha ze svých životních těžkostí a ztrát a uvědomíte si, že vycházejí z vás samých, z vašich k vnitřnímu růstu promarněných příležitostí.

Přemýšlejte o dědictví, které jste si zvolili a jež vás často tíží a tlačí k zemi. Nastupte s odvahou cestu ke světlu, posilováni silou svého Otce. Každý dobrý skutek a myšlenka nového dne plní vás silou a vytrvalostí, nadějí, láskou a novým poznáním na cestě k cíli, jemuž jdete s milióny duší celého univerza stále blíž.