Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Podcasty videí

 Videa k poslechu

Videa 1 až 136 v mp3 ke stažení (velikost 1,2 GB)  ZDE

Texty videí 1 až 136 ke stažení (velikost 1,26 MB)  ZDE


 

Videa ke stažení po 20 v balíčku

1. Zemská polarita a zákon příčiny a následku

2. O snech, spánku a pozemské smrti

3. O myšlenkách a práci s nimi

4. O živé stravě a disharmonii člověka

5. O pádu prvorozenců a člověka a návratu zpět

6. O lidských nectnostech podle Laurentia

7. O auře a energetických tělech člověka

8. Pět důvodů proč žijeme na Zemi

9. Kristus a dnešní doba

10. Betlémská událost

11. Sdělení Matky Marie

12. Sdělení Josefa z Nazaretu

13. Karma a reinkarnace

14. Energetické dráhy a 12 duchovních sil

15. Probuzení duchovní síly lásky

16. Probuzení duchovní síly víry

17. Pozemská smrt

18. Inkarnace

19. Duchovní pohled na výchovu dětí

20. Duchovní pohled na dospívání

21. Ukřižování Ježíše Krista

22. Duchovní znaky současné doby

23. Poselství světla

24. Zbraně světla

25. Polarita lidského mozku

26. Duchovní způsob pomoci člověku podle Elese

27. Problémy sebevraha v nadzemí

28. Jak správně usínat

29. Jak jsou modlitby přijímány Bohem

30. Pane, nauč nás se modlit

31. Nové metody učení

32. Hardusovo podobenství o zlaté a stříbrné minci

33. Bůh a vesmír

34. Duchovní bytosti

35. Nadzemské sféry a reinkarnace

36. Negativní síly a misionáři duší

37. Podíl vyšších bytostí na modlitbách

38. Pozemské štěstí

39. Prohřešky a lítost

40. Inkarnace, Kristus

41. Koloběh životů

42. Význam snů

43. Božská láska

44. Kvalitní život z duchovního pohledu

45. Vesmírný život, dobro a zlo

46. Duchovní prožitky

47. Co znamená sestoupení Ducha Svatého

48. Atlantis

49. Význam očistné fáze pro kvalitu spánku a vitalitu

50. Cyril a Metoděj

51. Papež František a celosvětové náboženství

52. Vliv modlitby na průběh operace

53. Počasí je odrazem chování lidstva

54. Hmotné a éterické tělo

55. Astrální tělo

56. Mentální a kauzální tělo

57. Náhlá ztráta hmotného těla

58. Kniha života a Akaša kronika

59. Proč jsou rostliny obrazců v obilích živé?

60. Duchovní pohled na zvířata nejen domácí

61. Cvičení na zvládnutí strachu a stresu

62. Smrtí to nekončí

63. Silová pole člověka

64. Učitel s rákoskou

65. Bytosti slunce a Jupiteru

66. Cvičení proti depresi

67. Autoregenerace nejen hláskováním

68. Duchovní průvodce pozemského člověka

69. Emanuel o návštěvě Matky Marie nadzemských sfér

70. Láska duálů

71. Významné bytosti světla

72. Probuzení léčivé síly ducha

73. Dévy - generátory energií

74. Uzavírání aury

75. Jak se chovat na hřbitovech

76. Pročišťování národa

77. Příčiny neúspěchu pozemské psychiatrie

78. Produchovňování hmoty těla

79. Co je příčinou špatného spánku

80. Sousedé z jiných sfér

81. Kvadrantní dýchání

82. Ozdravný a osvobozující plán pro člověka

83. Základní potraviny pro tělo a duši

84. Adaptační spánek a život v nadzemí

85. Co chybí v učebnici Biologie člověka

86. Co vnímá ten, kdo tzv. umírá

87. Jak se chovat v těžkých situacích

88. Duchovní těšitelé

89. Sedminásobný vrah Jiří a duál Dolores

90. Titanik a 2. světová válka

91. Dezorientace odtělených při katastrofách

92. Sebeléčení

93. Vnitřní rozmanitost lidstva

94. Řekni ANO Bohu a svému životu

95. Horké a studené proudy životní síly

96. Nemoc jako úderný proces učení

97. Etapy tvoření

98. Duchovní síly moci a spravedlnosti

99. Duchovní síla vnitřní vibrace

100. Duchovní představivosti a porozumění

101. Zákon proměnlivosti

102. Zákon zrcadlení

103. Třetí oko

104. Šišinka mozková - epifýza

105. V největší bolesti mi Světlo přineslo hluboký klid a mír

106. Boží jiskra a Kristovo světlo v člověku

107. Potencování světů

108. Tajemství čísel

109. Duálové a osobní číslo

110. Homeopatie

111. Ajurvéda

112. Sestup do nižších sluncí

113. Mentální léčení nemocného orgánu

114. Jak zabránit vzniku nemoci

115. O prokletí

116. Narodilo se dítě

117. Nevěřící Tomáš

118. Stvoření a pád

119. Lidský vůle a Boží plán v životě Ježíše

120. Původní křesťané

121. Duchovní bytost Dunaje vypráví

122. Planetární cizinci

123. Jak proti zlu

124. Osud Jidáše

125. Jak se stát pány situace

126. Bezpečný způsob rozšiřování vědomí

127. Spánek a význam snů

128. První dny po tzv. smrti

129. Padlý cherubín 

130. Životní zkoušky

131. Kolektivní karma a globální zkoušky

132. Zážitky blízké smrti

133. Pravdivé sny a prorok Daniel

134. Nebezpečí chemizace zemědělství

135. O šťastné hodině umírání

136. Elektricita člověka a ochranné magnetické pole

137. Merkur a Venuše

138. Mars a Jupiter

139. Saturn a Uran

140. Neptun a Slunce

141. Planeta Mallona - Maldek

142. Rotace čaker

143. Otevírání a uzavírání čaker

144. Muladhára - kostrční čakra

145. Svádhišthána - bederní čakra

146. Manipúra - pupeční čakra

147. Anaháta - srdeční čakra

148. Višudha - krční čakra

149. Ádžňa - čelní čakra

150. Sahasrára - temenní čakra

151. Význam kvality charakteru

152. Účinky hudby a zvuku

153. Jak se uzdravit ve spánku

154. Adaptační spánek a sebevrazi

155. Hledání noclehu v Betlémě

156. Jak se bránit strachu

157. Komunikace s nevtěleným duchovním světem

158. Proč se opakovaně inkarnujeme na Zemi?

159. Jak zvládat nepříjemné stavy

160. Padesát nejdůležitějších dní

161. Magický efekt hudby velikánů

162. Jak posílit sebeuzdravení

163. Poslední večeře

164. O houževnatosti podvědomí a rozumového vědomí

165. Slova a mitochondrie

166. Jak čistit podvědomí 

167. Duchovní význam rostlin

168. Proč toužíme po vztahu

169. Pouto mezi bytostmi

170. Proč si nepamatujeme minulé životy

171. Manželství duchovním pohledem

172. Rusalky

173. Člověk jako transformátor léčivé síly

174. Paralelní světy

175. Poselství ze světla

176. Dozvuky fanatismu

177. Měřítko duchovního pokroku

178. 2000 let stará událost

179. První roky vysokého zrozence

180. Co mohu udělat hned teď

181. Nemusím mít život těžký

182. Rozdíl mezi člověkem a zvířetem

183. Země dětí

184. Jak se zbavit stresu

185. Kolektivní rezonanční pole

186. Getsemanská zahrada

187. Jedy v těle a jejich odstraňování

188. Sluneční meditace

189. Jak to bylo s Adamem

190. Tři úkoly pozemského člověka

191. Duchovní pomoc při problému s drogami

192. Toxiny v těle a jejich odstraňování

193. Aura matky Země

194. Modlitba s meditací za mír a harmonii

195. Mayové a dnešek

196. Pijani a jejich okolí

197. Proces duchovního vzkříšení

198. Nasazení duchovního světa roste

199. Dvojí síť lásky

200. Jak se dostat do světlých nadzemských sfér

201. Magnetická ódová síla člověka

202. Člověk jako nástroj vysokého duchovního světa

203. V těžkých časech

204. Jak se účinně modlit

205. Radost jako vnitřní motor

206. Zákon transformace

207. Povolání Božích jisker do života

208. Nevědomý listonoš

209. Duchovní dozvuky aféry Contergan

210. Zkušenosti s vysokým duchovním světem

211. Vyslyšené modlitby

212. Podíl inteligencí z vyšších úrovní vědomí na událostech Země

213. Zjevení sylfy

214. Lze odvrátit bouřku?

215. Kdy je jóga bezpečná?

216. Aktivace vnitřních sil

217. Jak se vyrovnat s nízkými kolektivními vibracemi

218. Neživá nevědomá pole

219. Dvě etapy tvoření

220. Zušlechťování sebe k proměně světa

221. Výhody pozemské polarity

222. Výjímečnost doby adventu

223. Einstein a láska

224. Duchovní aspekty hádek

225. Marie z první etapy tvoření

226. Proč se na některých místech uzdravujeme

227. Hnědá, ne modrá planeta

228. Vzestup Země a lidstva

229. Ztráta životní síly

230. Okovy světa

231. Odtělování v oblastech bojů

232. Strach a šišinka mozková

233. Boží poslové pomáhají dodnes

234. Boží poznávací značky

235. Změna inkarnačního programu

236. Pochody nepomohou

237. Co nás na druhém irituje

238. Práce s duchovními nástroji

239. Nemoc jako vazba na hmotu

240. Chování těla při obviňování

241. Vnitřní životabudiče

242. Prezident sjednotitel

243. Strhující příběh lidstva

244. Kdyby jen dva či hrstka lidí

245. Kosmická přeměna země

246. Příprava Kristovy pozemské inkarnace

247. Život nezodpovědného řidiče v nadzemí 

248. Kdy jsou atomové bomby nefunkční

249. Co je znamením duchovně probuzeného člověka

250. Chování v situaci ohrožení

251. Ten bílý mě krmil

252. K čemu máme ještě dlaně