Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

R61 - R70

  Pro stažení klikni na obrázek obálky


 Obsah:
 1. Úvodní slovo
e-r61titr.jpg

 2. Hmotný a vnitřní život
 3. Plány života
 4. Zneužívání sexuality
 5. Rovnováha na planetě Zemi
 6. Zvířecí svět
 7. Rozhovor s nevědomým mužem z
    Osnabrucku
 8. Japonské události
 9. Být jednodušší
10. Strach
11. Potraty z pohledu duchovních průvodců
12. Stáří – dokončení
13. Několik slov na závěr


e-r62-titr.jpgObsah:
1. Úvod
2. Jan od Boha
3. Vyslyšené prosby
4. Aurický obal duchovního průvodce
5. Živá víra
6. Pravda
7. Pouta k zemi

 


e-r62b-titr.jpg 

Obsah:
1. Desatero Božích přikázání
2. Mlčení
3. Vyšší světy a dematerializace
4. Rozpor mezi učením konfesí a duchovní
    pravdou
5. Nevědomá Camella
6. Působení démonických bytostí

 


e-r63-titr.jpgObsah:
 1. Ježíšovo narození podle Lukáše
 2. Pokora Matky Marie
 3. Vánoční období
 4. Vysvětlení některých pasáží Bible
 5. Nevědomý Walter
 6. V těžkých hodinách
 7. Důsledky pýchy
 8. Atlantis
 9. Univerzum
10. Zdroje síly
11. Zpráva pastýřů o Ježíšově narození


e-r64-titr.jpgObsah:
 1. O zákonu tvořivosti čísel a schopnosti
    nemít přání
 2. Praexistence duší
 3. Posedlost jako nemoc duše
 4. Pomoc tělesně postiženým a bengálští mniši
 5. Léčení tělesných a duševních disharmonií
 6. Kvadrantní dýchání
 7. Léčivá meditace Josefa z Nazaretu
 8. Zvěstování Kristova příchodu
 9. Nevědomý Yusuf
10. Návštěva Matky Marie v nadzemí
11. Duchovní meditace na velikonoční téma


r65-titr.jpgObsah:
 1. Láska Ježíše Krista
 2. O krvi optimistů
 3. Radostnost jako prevence strachu
 4. Vliv harmonie a disharmonie na tělesný
     stav člověka
 5. Posedlost jako nemoc duše-pokračování
 6. Zákon příčiny a následku-pokračování
 7. Nevědomá skupina advokátů
 8. Hierarchie bytostí pozemské přírody
 9. Obrazce v obilí
10. Příspěvky našich přátel


e-r66.jpgObsah:
 1. Zdroje spokojenosti a štěstí
 2. Medžugorie
 3. Příbuzní v nadzemí
 4. Obrazce v obilí
 5. Nevědomá Melitta, prodavačka odpustků
 6. Posedlost
 7. Nevědomý Jánoš
 8. Událost o Letnicích
 9. Nevědomá Conny
10. Naše zkušenosti
11. Kdo je pro mě Ježíš Kristus
12. Bible a dnešek


e-r67titr.jpgObsah:
 1. Předmluva od Pavly, Františka a Harduse  do
Čech
 2. Vyznání Josefa z Nazaretu
 3. Josef z Nazaretu přemýšlí nad svým životem
 4. Emanuel vysvětluje některé Ježíšovy činy
 5. Spolupráce na Božím díle
 6. Duchovní krása a čistota
 7. Oddanost Bohu
 8. Lidské cíle
 9. Lidské myšlení
10. Vnější posedlost
11. Období Vodnáře
12. Padesátá kniha G. Weidner
13. Nové médium v Anglii
14. Náš duchovní život
15. Soběslavský adventní věnec


r68tit.jpgObsah:
 1. Předmluva
 2. Priority současné doby
 3. Krize jako šance
 4. Oddanost Bohu-pokračování
 5. Ze života rakouských přátel
 6. Lidská přitažlivost
 7. Rozhovor s nevědomým pytlákem
 8. Nebezpečí pro duchovní badatele,infestation
 9. Konečná doba
10. Krása nadzemských sfér
11. Místo pro Krista
12. Provázení maminky na druhý břeh

13. Z našeho života


er69-1.jpgObsah:
 1. Ježíš a jeho Matka
 2. Dění ve Večeřadle
 3. Doklady existence Boha
 4. Bůh a jeho druhorozený syn
 5. O dnešní době
 6. Nevědomá Julie
 7. O prožitku blaženosti, spokojenosti a
     pocitu
bezpečí
 8. O lidské vlažnosti
 9. Oddanost Bohu
10. Mocné nástroje v člověku
11. Magie a pověry
12. O vzniku strachu

13. Krakovský obraz Krista
14. Březnové velikonoční svěcení chleba
15. Pavlina korespondence s námi


e-r70titr.jpgObsah:
 1. Hardusova předmluva do Čech
 2. Naše návštěva v Rakousku
 3. Současná doba
 4. Strach a obavy
 5. Hledající Boha
 6. Lze dokázat existenci Boha?
 7. Nevědomá Etiopanka

 8. Černá a bílá magie
 9. Ingeborg Grill
10. Gisela Weidner
11. Čistá mysl
12. Pavlina korespondence s námi

13. Hardusovo závěrečné slovo


 

 

Zpět na Úvod
R1 - R10
R11 - R20
R21 - R30

R31 - R40
R41 - R50
R51 - R60
R61 - R70
R71 - R80
R81 - R90
R91 - R100

 

Další důležitá sdělení