Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obsah Rozhovorů č. 16-30

Číslo 16

 1. Dopis apoštola Jana                                                      
 2. Pomocné síly přírody                                         
 3. Odpověď Emanuela                                              
 4. Peklo                                                                         
 5. Lucifer                                                                       

 

Číslo 17

 1. Dopis                                                                          
 2. Život a příroda                                                 
 3. Cesta k vnitřnímu a vnějšímu míru                                
 4. Rozhovor                                                                   
 5. Nedůtklivost                                                              
 6. Lež a sebechvála                                                     
 7. Otázky – odpovědi                                                    

 

Číslo 18

 1. Dopis                                                                          
 2. Příroda                                                                       
 3. Přátelství                                                                     
 4. Prosby a uctívání                                                        
 5. Sliby a přísahy                                                 
 6. Cvičení pro zvládnutí strachu, deprese a stresových situací                                         

 

Číslo 19

 1. Laurentius                                                                    
 2. Příroda a její síla                                                         
 3. Léčebná meditace                                                       
 4. Sympatie a antipatie                                                    
 5. Životní problémy                                                         
 6. Žárlivost a ješitnost                                                     
 7. Životní energie                                                 
 8. Otázky a odpovědi                                                     

 

Číslo 20

 1. Víra                                                                             
 2. Chci                                                                           
 3. Zeleninová zahrada                                                   
 4. Otčenáš                                                                      
 5. Duše zemřelých                                                           
 6. Kritika a pomluvy                                                       

 

Číslo 21

 1. Otčenáš                                                                      
 2. Hudba                                                                        
 3. Láska k bližnímu                                                         
 4. Rozhovor                                                                    
 5. Matka                                                                        
 6. Nositelé světla a čisté pravdy na Zemi              

 

Číslo 22

 1. Indická moudrost                                                        
 2. Příklady vyšší pomoci                                       
 3. Rostliny a počasí                                                         
 4. Vyprávění sebevraha                                                   
 5. Rozumové myšlení, inspirace, intuice                
 6. Univerzum                                                                

 

Číslo 23

 1. Kdy, kam                                                                      
 2. Pomoc přírodních bytostí                                          
 3. Duše květin                                                                
 4. Usínání                                                            
 5. Fyzikální medialita                                         

 

Číslo 24

 1. Světová náboženství                                                    
 2. Emanuel                                                                      
 3. Hledejte a naleznete!                                                
 4. Lidský duch                                                                
 5. Rozumové myšlení, inspirace, intuice                

 

Číslo 25

 1. Pomocníci                                                                   
 2. Příroda                                                            
 3. Hodnoty mediálních projevů                                       
 4. Emanuel: Kontrola myšlenek, pocitů a slov                 
 5. Inkarnace a dědičnost                                                 
 6. Vědomí                                                                      
 7. Planeta Země                                                              

 

Číslo 26

 1. Pořádek                                                                       
 2. Sedmý smysl zvířat                                                      
 3. Náboženství budoucnosti                                            
 4. Zákony života                                                             
 5. Spravedlnost                                                               
 6. Boj                                                                             

 

Číslo 27

 1. Pravda                                                                        
 2. Hledání                                                                       
 3. Dary přírody                                                                
 4. Smrt v dětství a v mládí                                            
 5. Skrytá síla a působení barev                                        
 6. Vývoj lidstva                                                               
 7. Cvičení pro vnější a vnitřní uvolňování              

 

Číslo 28

 1. Víra a poznání                                                             
 2. Rozhovory s Emanuelem                                             
 3. Neviditelné síly přírody                                    
 4. Dobro a zlo                                                        
 5. Vyprávění tělesně postiženého dítěte                         
 6. Čelní čakra                                                                 
 7. Skrytá síla                                                                   
 8. Tělesná disharmonie                                                   

 

Číslo 29

 1. Nevěřící Tomáš                                                           
 2. Myšlenky, slova                                                           
 3. Příroda                                                                       
 4. Poselství vody                                                             
 5. Univerzum                                                                  
 6. Lidské hříchy                                                              
 7. Pomocníci lidstva                                                        

 

Číslo 30

 1. Odhodlání                                                                    
 2. Cesta pravdy a lásky                                                 
 3. Duše zvířat                                                                  
 4. Jak jsou modlitby přijímány Bohem                             
 5. Evoluce duše                                                              
 6. Duchovní smrt                                                 
 7. Mediální formy                                                
 8. Tvá vůle se staň