Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

R91 - R100


 Pro stažení klikni na obrázek obálky


 Obsah:
 1. Úvodní modlitba pozemského vedoucíhoe-r71titr.jpg
 2. Hledání noclehu
 3. Betlémská hvězda
 4. Medialita
 5. Dvě cesty k uchopení pravdy
 6. Vibrace odmítání
 7. Odrazový můstek a specialisté na vhledy

 8. Modlitba zpřítomňuje
 9. Vědomí ve vyšší vibraci

10. Nevědomí záchranáři
11. Druhy adaptačních spánků
12. Nevědomé prostitutky 
13. Závěrečná modlitba pozemského 
vedoucího
14. 
Vyslyšené modlitby a duchovní vedení 


 Obsah:
 1. Úvodní modlitba e-r71titr.jpg
 2. Dobrovolně inkarnovaný slepec
 3. Ježíšův dům v Kafarnaum a jeho technika
     léčení
 4. U rybníka Bethesda
 5. Zmrtvýchvstání Lazara
 6. Účinek spojených sil v Jerichu
 7. Malé a velké já

 8. Nevědomí kriminalisté
 9. Touha po majetku

10. Jak se zbavit trýzně
11. Znaky života ve světlých sférách
12. Správný postoj k rozjímání
13. Smysl a účel kontaktu s Božími posly

14. Kdy vstupujeme do vibrace milosti
15. Nevědomé porodní asistentky

16. Vzpomínka jako konečný zákon
17. Závěrečná modlitba
18. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení
 

 


 Obsah:
 1. Úvodní modlitba pozemského vedoucího e-r71titr.jpg
 2. Svádění Ježíšových posluchačů z cesty
 3. On je Mesiáš?
 4. O Simeonovi a chlapci Ježíši
 5. Žehnání svíček a vzkaz Krista
 6. Koncovka -el a ódový pláštík
 7. Ochota se inkarnovat

 8. Zjemnění smyslových vjemů
 9. Úsměv jako duchovní nástroj

10. Bilancování
11. Paprsek pro tebe
12. Láskou prosycená aura
13. Individuální plán růstu a vývoje

14. Satan se stává stále silnějším
15. Fundamentalismus a dnešní Čína

16. Uzavřený kruh bolesti
17. Závěrečná modlitba pozemského vedoucího
18. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení
 


 Obsah:
 1. Vzkříšení dcery představeného synagogy e-r71titr.jpg
 2. Význam životního postoje
 3. Zákony univerza a vývojové stupně jedinců
 4. Výuka apoštolů na mediální činnost
 5. Řekni ano vlastní dokonalosti
 6. Transformátor léčivé síly
 7. Význam Poslední večeře

 8. Jak se zbavit slabostí
 9. Nevědomá Karmelitánka

10. Zákon zdokonalování
11. Buďte bdělí, soustředění a pozorní
12. Otevřete svá srdce pro dary lásky
13. Kdy nám slouží a pomáhá duchovní svět

14. Jak na těžkosti
15. Řešení problémů

16. Nebezpečné výzkumy
17. O Matce Marii
18. Rozšiřování vědomí

19. Slyším hlasy Božích poslů?
20. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení


 Obsah:
 1. Celý život jako advent e-r71titr.jpg
 2. Boží a Kristova láska vánoční noci
 3. Nevědomý zatvrzelý prelát
 4. Mír v každičkém vztahu
 5. Zdraví 1.
 6. Proměny Ježíšova těla
 7. Zbraně duchovního světla

 8. Žít ve stavu vyššího vědomí
 9. Stát se nástrojem

10. Nevědomá bojovnice Islámského státu
11. Změny v okolí Země
12. Konečná časová perioda
13. Ovečky se chystají do trní

14. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení 


 Obsah:
 1. Předání společenství e-r71titr.jpg
 2. První kontakt Marie se společenstvím
 3. Rozdíl mezi dokonalými bytostmi a Stvořitelem
 4. Proste, hledejte, klepejte a úzká brána
 5. Nositelé světla a současnost
 6. Znaky probuzeného člověka
 7. Význam disharmonie

 8. Zdraví 2. Transmitery mozku a otrava psychiky
 9. Zdraví 3. Toxiny v těle a jejich odstraňování

10. Nevědomá salašnice
11. Promluva k bytostem druhé sféry
12. Pomoc nevědomým před usnutím
13. Příklad vysvětlování nevědomým

14. Světelné výukové kanály
15. Nový způsob chování
16. Zákon transformace a jeho projevy na Zemi


 Obsah:
 1. Optimismus křesťana e-r71titr.jpg
 2. Nebezpečí kolem dítěte Ježíše
 3. Očekávaný příchod Krista
 4. Co je pravá víra?
 5. Víra jako pomocný nástroj
 6. Myšlenky a představy určují náš osud
 7. Neživá nevědomá pole člověka

 8. Vstupovat do ticha svého nitra
 9. Osvědčte se ve zkouškách!

10. Staňte se světelným mostem lásky
11. Důvod vaší inkarnace
12. Kolektivní pole
13. Kristovi současní žáci

14. Nevědomý lovec
15. Strach a síla modlitby
16. Mistr lásku zesílí
17. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení


 Obsah:
 1. Proces duchovního vzkříšení započal e-r71titr.jpg
 2. Důvěřujme duchovním principům
 3. Posílení zářivé síly křížů
 4. Burcující spouštěcí fáze
 5. Lidstvo je vtlačováno do výjimečných událostí
 6. Nasazení duchovního světa roste
 7. Procesy konečné doby - dopady zákonných příčin

 8. Aktivace duchovních smyslů
 9. Podmínky růstu klidu a míru v nitru člověka

10. Vše vyjde na světlo
11. Pozemským lidstvem má být zatřeseno
12. Vsugerování přání
13. Objasňovací rozhovor - síla myšlenky

14. O myšlenkách
15. Krystovo společenství a myšlenka, která otevírá
16. Konečná doba urychluje vývoj
17. Dary milosti je třeba si zasloužit
18. Aura Matky Země se roztrhala
19. Chování v současné době
20. Všudypřítomná Boží láska

 


 Obsah:
 1. Modlitba na začátku roku e-r71titr.jpg
 2. Vánoční
 3. Matka Marie předává vzkaz Krista
 4. Předpoklady úspěchu v předávání pravd
 5. Globální událost a světelná síť lásky
 6. Stáváte se světlejšími
 7. Následovník Krista

 8. František z Assisi - O radostnosti v jeho životě
 9. Pohyb po spirále směrem vzhůru

10. Obraz tohoto eónu
11. Nevědomý statkář
12. Několik Josefových rad
13. O pravé víře

14. Svatodušní svátky
15. Pomoc duchovního světa na cestě zpět
16. Vyslyšené prosby a duchovní vedení

 

 

 


 Obsah:
 1. Život Ježíše Krista e-r71titr.jpg
 2. Nový úkol pro vás
 3. Hmotné bohatství
 4. Trpící senzitivní duše
 5. Chladní lidská srdce
 6. Tvorba vědomého pole lásky
 7. Radost jako vnitřní duchovní motor

 8. Jste vyživováni
 9. Čas výzev

10. Nechte probudit vnitřní oheň lásky
11. Kontrasty současné doby
12. Znaky duchovního růstu
13. Vše prostupující a věčně pulzující rytmus lásky

14. Stále více vrůstat do duchovního života
15. Zprávy od Matky Marie


Zpět na Úvod
R1 - R10
R11 - R20
R21 - R30

R31 - R40
R41 - R50
R51 - R60
R61 - R70
R71 - R80
R81 - R90
R91 - R100

 

 

Další důležitá sdělení