Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

R101 - R110

 Pro stažení klikni na obrázek obálky


 

r1-titr.jpg  Obsah:
  1. Myšlenky důvěry a vědomá práce s těly člověka
  2. Uvědomovat si Kristovu síť
  3. Boží plán lásky se realizuje
  4. Vánoční duchovní prostor
  5. Proudy milosti v Assisi
  6. Zahájeno individuální osvobozování
  7. Kristus je již velmi blízko
  8. Kniha Moje zážitky s Božími anděly
  9. Vyladění na velikonoční oslavu
10. Význam očisty
11. Velikonoční poselství Krista

12. Principy učení na Zemi
13. Satan překračuje své hranice
14. Podílet se na osvobozování
15. O vděčnosti
16. Nevědomý listonoš
17. Přichází období Vodnáře
18. Vyslyšené modlitby


 

r1-titr.jpg  Obsah:
  1. Pozemský život má sloužit duchovnímu vývoji
  2. Nebuďte vlažní v duchovním úsilí!
  3. Mentální postoj a jeho význam
  4. Budu vám posílat své posly
  5. Důvěřovat síle Kristova požehnání
  6. Trpící senzitivní duše (2. část)
  7. Zřízeny aktivní portály iniciující rozpad a                
obnovu
  8. Staré přestává existovat
  9. Země se otevře
10. Podobenství o fíkovníku
11. Potřebujeme vás

12. Láska jako léčivý nástroj drsné doby
13. Sebemenší čin lásky se počítá
14. Vyslyšené prosby a duchovní vedení

 


 

r1-titr.jpg  Obsah:
  1. Vzkaz Matky Marie
  2. Kontrolujte vždy svůj duchovní postoj!
  3. Podle ovoce poznáte je
  4. Rozšíření Kristovy sítě lásky
  5. Zbavit se navyklých reakcí
  6. Lidstvo stojí před vlnou otřesů
  7. Epocha před návratem Krista

  8. Setba lásky přináší duchovní plody
  9. Slova vám budou dána v pravý čas
10. Doba uvolňování z vazeb
11. Rozněcování dobra v bližních

12. Jak se chovat v čase, který se blíží
13. Čas klidu před bouří
14. Působení umění

15. Vysílání světla 1
16. Vysílání světla 2
17. Řetězová reakce
18. Vyslyšené modlitby

 

 


 

r1-titr.jpg  Obsah:
  1. Zodpovědnost za Matku Zemi
  2. Posun zemské osy
  3. Vodu života předávat dál
  4. Volejte nás
  5. Myšlenky božích poslů
  6. Poselství Matky Marie
  7. Ježíš Kristus je vítěz

  8. Soustředěná modlitba
  9. Účinně se modlit s aktivovanou Boží silou
10. Myšlenky, které směřují k Bohu a Kristu
11. Svět je vzhůru nohama

12. Enormní nároky na existenci
13. Vložit vibraci lásky do srdcí těch, kteří nám nejsou nakloněni
14. Modlitba v nouzi a nebezpečí

15. Nedovolit negativně vstoupit do srdcí
16. Nástroje k probuzení lidstva
17. Technika modlitby

18. Příprava na probuzení bližních
19. Vyslyšené modlitby

 

 


 

r1-titr.jpg

Obsah:
  1. Lidstvo se rozdělilo
  2. Strach a šišinka mozková
  3. Vnímat volání sourozenců
  4. Buňky zalité světlem
  5. Skryté chybné návyky
  6. Nevědomý náboženský učenec z r. 1390
  7. Nárazy zemských desek
  8. Ekosystémy moří
  9. Pocit osamělosti
10. Předcházet nízkým emocím davů
11. Jsme vám nablízku

12. Záchranná síť lásky a probuzení trpících
13. Předávání duchovních pravd
14. Co modlitba dokázala a může dokázat i dnes
15. Kvalita modlitby
16. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení

 

 

 

 

r1-titr.jpg

Obsah:
  1. Zachovávat neutralitu
  2. Pomáhat nastolit přátelství
  3. Duchovně působící slova
  4. Lidé jsou blízko procitnutí
  5. Potenciál duchovně se probudit
  6. Nesoudit druhé
  7. Co znamená milovat
  8. Život jako výšlap na hřeben
  9. Následování Ježíše Krista
10. Modlitba jako vnitřní léčitel
11. Jste spojovacím článkem lásky s trpícími

12. Zapojení do Stvořitelova plánu
13. Sloužit podle slibu
14. Vůle jako záruka zrání
15. Upřímná modlitba za světový mír
16. Používání vaší síly lásky odpuzuje negativní síly
17. Osobní vyzařování
18. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení

 


 

r1-titr.jpg

Obsah:
  1. Modlitba na začátku nového roku
  2. Vibrace vánočního požehnání
  3. Žít v harmonii
  4. Láskou přispět k záchraně duší
  5. Dary světla
  6. Poselství Krista pro jeho pomocníky na Zemi
  7. Zůstávat ve stopě síly lásky Ježíše Krista
  8. Působení duchovních lékařů ke zvýšení celkové vibrace
  9. Všechno vědění má vést k uvědomění a poznání
10. Oáza prostoupená láskou
11. Pastičky jsou nastraženy

12. Duchovní rady pro každodenní činnost
13. Kristův paprsek
14. Probíhá fáze probouzení
15. Setba - čas zrání - sklizeň
16. Věk Vodnáře
17. Poděkování
18. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení