Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obsah Rozhovorů č. 81-90

Číslo 81
 1. Velikonoce 2016
 2. Ataky Satana během Božího osvobozujícího plánu
 3. Aktivity v univerzu
 4. Silová centra v plášti Země
 5. Nebezpečí utkvělých představ
 6. Hardus o svém životě
 7. Jasnovidný pozemšťan
 8. Nevědomí klerici
 9. Postup při srdeční modlitbě
 10. Josef z Nazaretu o nemoci
 11. Vyslyšené modlitby

Číslo 82
 1. Takzvaná Nejsvětější Trojice
 2. O zakalené auře
 3. Jasnovidný pozemšťan - pokračování
 4. Zatracení neexistuje
 5. Buďte ostražití
 6. Pospěšte s očistou!
 7. Síla zvyku
 8. Nevědomá novinářka
 9. Harmonie mezi lidmi a přírodou
 10. Duchovní bytost Dunaje vypráví
 11. O Evropské unii
 12. Pozemský život Matky Marie
 13. Víra je vaší oporou
 14. Vyslyšené modlitby

Číslo 83
 1. Písemné záznamy učení
 2. Pošlu vám posly pravdy
 3. Pomoc lidem země
 4. Ježíšův vzhled
 5. O bytostech pracujících se životní silou
 6. Vývoj určující milost
 7. Zákon solidarity
 8. Člověk musí být stále povzbuzován
 9. Důvody trápení
 10. Koupel ve vodě lásky
 11. O přírodních národech a duchovních zákonech
 12. Měřítka duchovního vývoje
 13. Návštěva z nadzemí mluví o prokletí
 14. Lidská slova a řeč
 15. Vyslyšené modlitby
 16. Z našeho života

 

Číslo 84

 1. Žehnání Josefem z Nazaretu
 2. Duchovní přípravy Krista před svou inkarnací
 3. Josefova poslušnost
 4. Světlo Betléma
 5. Ježíšovo dětství a mládí
 6. Vnitřní zápas dospívajícího Ježíše
 7. Zajímejte se víc o svůj budoucí domov
 8. Zlý pohled
 9. Zranitelnost o Vánocích
 10. Svoboda a anarchie
 11. Pozorujte se!
 12. Příliš tužeb život komplikuje
 13. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení


Číslo 85

 1. Hora Tábor
 2. Věčné se nemůže spojit se stvořeným
 3. Hmota Ježíšova těla
 4. Jak pracovat o Velikonocích
 5. Ježíš a apoštol Petr
 6. Láska Krista k Jidášovi
 7. Kdy od Krista do člověka proudí síla
 8. Cholerický nevědomý Bruno
 9. Obklopuje nás dvojí svět
 10. Stereotypy lidského myšlení
 11. Pochopení Boha a současnost
 12. Vizualizujte si Boží jiskru druhého
 13. Čistý duchovní svět a jeho pozemské společenství
 14. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení
   

Číslo 86

 1. Kontakt s Božími posly
 2. Přednášky člověka
 3. Povolání Božích jisker do života
 4. Kdo je ten největší mezi námi?
 5. Nevědomý padlý cherubín
 6. Sešlu vám posly
 7. Dobrý pastevec shromažďuje, tmavý rozhání
 8. Vnitřní cesta k nesmrtelnosti
 9. Zákon ódové síly
 10. Dá se vnímat duchovní pokrok?
 11. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení
 12. Ingeborg
   

Číslo 87

 1. Vlastnosti nutné v přicházející době
 2. Mistr je jen jeden
 3. Denní analýza je nutná
 4. Můžete vnímat svého průvodce
 5. Medialita
 6. Nevědomá falešná kněžna
 7. Usilovat o duchovní hodnoty
 8. Vnější a vnitřní svoboda
 9. Zodpovědnost za to, co říkám
 10. Ježíš Kristus před Pilátem
 11. Nevědomý statkář a myslivec
 12. Pozemská a duchovní smrt
 13. Duchovní vedení
 14. Zjemňování hmoty
 15. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení
   

Číslo 88

 1. Shromažďování sil
 2. Odstíny lásky
 3. I oni jsou Boží děti
 4. Syn Boží lidstvo duchovně osvobodil
 5. Kvalita duchovního průvodce
 6. Beránci, vlci a pláňata
 7. Různé formy víry
 8. Objasňovací rozhovor
 9. Marie Magdaléna
 10. Duše jako světelný šat Boží jiskry
 11. Zkoušky rodičů Marie a Jana Křtitele
 12. O talentech
 13. Polovičatost se nevyplácí
 14. Modlitba skupiny
 15. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení

Číslo 89

 1. Úvodní modlitba
 2. Náznaky během Poslední večeře
 3. Vezmi svůj kříž
 4. Ježíš šel jako první
 5. Maso a svědomí
 6. Konečné zákony jako dodatky k věčným
 7. Ježíš jako nástroj Božích poslů
 8. Ježíš vzal veškerou tíhu hmoty na sebe
 9. Já jsem cesta
 10. Síla odvahy
 11. Ježíš a duchovní průvodci lidí
 12. Zatížení a desetinná čárka
 13. Všední povinnosti
 14. Rozhovor se vzpurnou bytostí
 15. Proč je míru stále méně?
 16. Závěrečná modlitba
 17. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení

Číslo 90

 1. Úvodní modlitba pozemského vedoucího
 2. Buďte věrni tomu, co vás učíme
 3. Postavte se svým problémům
 4. Riziko přiblížení se Zemi
 5. Nevědomé hašteřivé ženy
 6. Tlaková níže
 7. Dvě a půl hodiny
 8. Jak volat do sfér světla
 9. Závěrečná modlitba pozemského vedoucího
 10. Vyslyšené modlitby a duchovní vedení