Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obsah Rozhovorů č. 61-70

Číslo 61

 1. Úvodní slovo
 2. Hmotný a vnitřní život
 3. Plány života
 4. Zneužívání sexuality
 5. Rovnováha na planetě Zemi
 6. Zvířecí svět
 7. Rozhovor s nevědomým mužem z Osnabrücku
 8. Japonské události
 9. Být jednodušší
 10. Strach
 11. Potraty z pohledu duchovních průvodců
 12. Stáří - dokončení
 13. Několik slov na závěr

 

Číslo 62

 1. Úvod
 2. Jan od Boha
 3. Vyslyšené prosby
 4. Aurický obal duchovního průvodce
 5. Živá víra
 6. Pravda
 7. Pouta k Zemi

 

Číslo 62b

 1. Desatero Božích přikázání
 2. Mlčení
 3. Vyšší světy a dematerializace
 4. Rozpor mezi učením konfesí a duchovní pravdou
 5. Nevědomá Camella
 6. Působení démonických bytostí

 

Číslo 63

 1. Ježíšovo narození podle Lukáše
 2. Pokora Matky Marie
 3. Vánoční období
 4. Vysvětlení některých pasáží Bible
 5. Nevědomý Walter
 6. V těžkých hodinách
 7. Důsledky pýchy
 8. Atlantis
 9. Univerzum
 10. Zdroje síly
 11. Zpráva pastýřů o Ježíšově narození

   

Číslo 64

 1. O zákonu tvořivosti čísel a schopnosti nemít přání
 2. Praexistence duší
 3. Posedlost jako nemoc duše
 4. Pomoc tělesně postiženým a bengálští mniši
 5. Léčení tělesných a duševních disharmonií
 6. Kvadrantní dýchání
 7. Léčivá meditace Josefa z Nazaretu
 8. Zvěstování Kristova příchodu
 9. Nevědomý Yusuf
 10. Návštěva Matky Marie v nadzemí
 11. Duchovní meditace na velikonoční téma

Číslo 65

 1. Láska Ježíše Krista
 2. O krvi optimistů
 3. Radostnost jako prevence strachu
 4. Vliv harmonie a disharmonie na tělesný stav člověka
 5. Posedlost jako nemoc duše - pokračování
 6. Zákon příčiny a následku - pokračování
 7. Nevědomá skupina advokátů
 8. Hierarchie bytostí pozemské přírody
 9. Obrazce v obilí
 10. Příspěvky našich přátel

Číslo 66

 1. Zdroje spokojenosti a štěstí
 2. Medžugorie
 3. Příbuzní v nadzemí
 4. Obrazce v obilí
 5. Nevědomá Melitta, prodavačka odpustků
 6. Posedlost
 7. Nevědomý Jánoš
 8. Událost o Letnicích
 9. Nevědomá Conny
 10. Naše zkušenosti
 11. Kdo je pro mě Ježíš Kristus
 12. Bible a dnešek

Číslo 67

 1. Předmluva od Pavly, Františka a Harduse do Čech
 2. Vyznání Josefa z Nazaretu
 3. Josef z Nazaretu přemýšlí nad svým životem
 4. Emanuel vysvětluje některé Ježíšovy činy
 5. Spolupráce na Božím díle
 6. Duchovní krása a čistota
 7. Oddanost Bohu
 8. Lidské cíle
 9. Lidské myšlení
 10. Vnější posedlost
 11. Období Vodnáře
 12. Padesátá kniha G.Weidner
 13. Nové médium v Anglii
 14. Náš duchovní život
 15. Soběslavský adventní věnec 

Číslo 68

 1. Předmluva
 2. Priority současné doby
 3. Krize jako šance
 4. Oddanost Bohu-pokračování
 5. Ze života rakouských přátel
 6. Lidská přitažlivost
 7. Rozhovor s nevědomým pytlákem
 8. Nebezpečí pro duchovní badatele, infestation
 9. Konečná doba
 10. Krása nadzemských sfér
 11. Místo pro Krista
 12. Provázení maminky na druhý břeh
 13. Z našeho života

Číslo 69 

 1. Ježíš a jeho Matka
 2. Dění na Večeřadle
 3. Doklady existence Boha
 4. Bůh a jeho druhorozený syn
 5. O dnešní době
 6. Nevědomá Julie
 7. O prožitku blaženosti, spokojenosti a pocitu bezpečí
 8. O lidské vlažnosti
 9. Oddanost Bohu
 10. Mocné nástroje v člověku
 11. Magie a pověry
 12. O vzniku strachu
 13. Krakovský obraz Krista
 14. Březnové velikonoční svěcení chleba
 15. Pavlina korespondence s námi

Číslo 70

 1. Hardusova předmluva do Čech
 2. Naše návštěva v Rakousku
 3. Současná doba
 4. Strach a obavy
 5. Hledající Boha
 6. Lze dokázat existenci Boha?
 7. Nevědomá Etiopanka
 8. Černá a bílá magie
 9. Ingeborg Grill
 10. Gisela Weidner
 11. Čistá mysl
 12. Pavlina korespondence s námi
 13. Hardusovo závěrečné slovo