Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obsah Rozhovorů č. 31-45

Číslo 31

 1. Proměny všeho stvoření                                              
 2. Víra a pomoc                                                              
 3. Rozpory, relativní a absolutní pravda                
 4. Příroda                                                                       
 5. Věda získává první důkazy o existenci duše                 
 6. Význam jména pro život člověka                                 
 7. "Magický efekt" Mozartovy hudby                                
 8. Zákon rezonance                                                        
 9. Ceremoniální požadavky jednotlivých koncilů   
 10. Ve zdravém těle zdravý duch                                       
 11.  Milí přátelé                                                                 

 

Číslo 32

 1. Milí přátelé!                                                                
 2. Božská jiskra.                                                             
 3. Dětství a rodina Ježíše Nazaretského                           
 4. Vše působí na vše                                                       
 5. Boj mezi světlem a tmou                                             
 6. Zákony života                                                             
 7. Proč?                                                                         
 8. Sluneční meditace                                                       

 

Číslo 33

 1. Milí přátelé!                                                               
 2. Koncentrace                                                               
 3. Magická síla vltavínu                                                   
 4. Síla pomoci a lásky                                                     

 

Číslo 34

 1. Milí přátelé!                                                                
 2. Existuje Satan?                                                
 3. Realita denního života                                      
 4. Transplantace tělesných orgánů                                   
 5. Největší nepřátelé lidstva                                             
 6. Kultura Mayů                                                             
 7. Matka Maria                                                              

 

Číslo 35

 1. Úvod                                                                          
 2. Bůh a člověk                                                               
 3. Nekonečnost životů                                                    
 4. Stvoření člověka                                                         
 5. Aids - symbol současné nemocné doby                       
 6. Egoismus, dominance, respektování svobodné vůle, schopnost odpouštět a uvolňovat                                 
 7. Jupiter a jeho sestra Země                                           
 8. Třetí oko                                                                    

 

Číslo 36

 1. Josef z Nazaretu                                                         
 2. Kontrola přání a představ                                            
 3. Vnímání rostlin                                                
 4. Zdravá potrava                                                           
 5. Pocity                                                                         
 6. Horoskopy                                                                 
 7. Nositelé duchovní pravdy                                            
 8. Velikonoční meditace s Emanuelem                             

 

Číslo 37

 1. Předmluva                                                                  
 2. Budoucnost národa                                                     
 3. Josef z Nazaretu                                                         
 4. Přechod                                                                      
 5. Religio                                                                        
 6. Příroda                                                                       
 7. Mykózy                                                                      
 8. Slunce                                                                        

 

Číslo 38

 1. Josef z Nazaretu                                                         
 2. Člověk mezi dvěma světy                                            
 3. Děti světla  –  Pythagoras                                              
 4. Magie "Bílých bohů"                                                  
 5. Příroda a tóny                                                             
 6. Rakovina                                                                    
 7. Dopis                                                                         
 8. Cesty poznání                                                             
 9. Dopis Pavlův                                                              

 

Číslo 39

 1. Josef z Nazaretu                                                         
 2. Pomoc a důvěra                                                          
 3. Co myslím, to jsem                                                     
 4. Julča - rozhovor s nevědomou duší                              
 5. Strach                                                                         
 6. Alergie                                                            
 7. Magická síla zvířat                                                      
 8.  Náboženská jednota                                                   
 9.  Sokrates                                                                     

 

Číslo 40

 1. Úvod                                                                          
 2. Přátelství                                                                     
 3. Zdraví a nemoc                                                           
 4. Léčivá energie ducha                                                   
 5. Citrusové plody                                                          
 6. Odchod do neznáma                                                   
 7. Víra a myšlení                                                             
 8. Přání                                                                           
 9. Věř a bude ti dáno                                                      
 10. Meditační těžkosti                                                       
 11. Zábrany v duchovním vývoji

 

Číslo 41

 1. Dvanáct duchovních sil člověka
 2. Duchovní síla víry
 3. Duchovní síla síly
 4. Duchovní síla posuzování a spravedlnosti
 5. Duchovní síla lásky
 6. Duchovní síla vibrační energie
 7. Duchovní síla představivosti
 8. Duchovní síla porozumění – moudrosti
 9. Duchovní síla vůle
 10. Duchovní síla pořádku
 11. Duchovní síla radosti a nadšení
 12. Duchovní síla vylučování a odříkání
 13. Duchovní síla života
 14. Pokyny k osobnímu vývoji duchovních sil

 

Číslo 42

 1. Úvod
 2. Jak se modlíš
 3. Ticho a mlčení
 4. Zbraně světla
 5. Vývojová cesta
 6. Fyzikální medialita
 7. Duše
 8. Sny

 

Číslo 43

 1. Už nemáme Pavlu
 2. Pavlina cesta k poznání
  Vzpomínky přátel z Čech
 3. Maruška Dřevová, Marta Pospíšilová
 4. Helenka a Karel Pejšovi, Jaroslava Zemanová
 5. Hanka Synková, Inge Prosecká, Jitka Mašková
  Přátelé z Rakouska
 6. Sestra Gisela
 7. Bratr Leo
 8. Poslední rozloučení s Pavlou
 9. Synova slova na rozloučení
 10. Vzpomínky Pavliny bývalé ředitelky
 11. Rozloučení sestry Inge
 12. První poselství z onoho světa
 13. Několik slov na vysvětlenou
 14. Seznam vydaných knih Pavly Kašparcové

 

Číslo 44

 1. Dopis od Harduse
 2. Překážky na duchovní cestě
 3. Emanuel: 40 myšlenek o moudrosti
 4. Několik slov na rozloučenou

 

Číslo 45

 1. Dopis duchovního učitele Harduse
 2. Síla a Boží zákony
 3. Boj
 4. Negativní síly
 5. Účel života
 6. Síla osobního vyzařování
 7. Doprovod duchovních učitelů na cestě k Bohu