Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Léčivá energie ducha

Léčivá energie ducha

Působení a síla těchto cvičení vyžaduje důvěru v pomoc, vytrvalost a schopnost odpoutat své myšlení od běhu denních událostí, starostí a zájmů a zaměření se na sílu svého ducha, jehož léčivá energie přenesena na tělesné orgány aktivuje zdraví a harmonii těla i duše. Důvěra v pomoc, síla vůle, vytrvalost, boj proti nezvládanému myš­lení, představám a nepředstíraná víra v Tvůrce, Jehož sílu a lásku nosíme ve svém nitru, jsou bezpodmínečnou podmínkou působení prováděné léčebné meditace. Nejvhodnější dobou pro její usku­tečnění je večer. Může být prováděna vsedě nebo při ležení, přibližně půl hodiny. Nohy zkříženy, ruce spojené. Tělo tvoří uzavřený systém, který nepropustí proudící energie navenek.

1.   Vědomé uzavření aury a kontrola myšlení. Okamžitě odmítat všechny dorážející myšlenky, představy, starosti a emoce.

2.   Vroucí modlitba k Bohu, Kristovi, duchovnímu průvodci, prosba o jejich pomoc při zvládnutí dorážejících slabostí a nedostatečné schopnosti koncentrace.

3.   Představa, jak s láskou objímám své tělo, všechny své tělesné orgány, zvláště nemocné. Rozhovor s nimi, přesvědčení, že je jim přinášena síla uzdravení.

4.   Víra, že každý člověk je nositelem silně působících léčivých sil ducha, které probuzeny proudí s pomocí božských pomocníků celým tělem. Vysíláme je vědomě delší dobu na nemocné místo.

5.   Soustředění se na vnitřní ticho, proudění tepla a harmonie celým tělem. Každá dotírající myšlenka, představa, strhávají cvičícího z Vyšší­ho Já (ducha) zpět do nižšího já, (ega). Rozhodujícím pomoc­níkem je vůle.

6.  Po určité době vytrvalého cvičení dochází pomocí Kristova světla v nás k proudění léčivé síly ducha k pročištění a oživení celého těla, k duševní harmonii a zesílené obraně před dalším onemocněním.


7. Ukončení vroucí modlitbou, díkem za pomoc a prosbou k duchov­nímu průvodci o uzavření aury.

Dojde-li během koncentrace k předčasnému spánku, uzavře váš duchovní pomocník nedokončené cvičení a uvolňování léčivé síly během spánku.

Emanuel